2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

  

Zapraszamy również na stronę główną Miasta i Gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz na www.szczawnica.eu